Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Trần Hải Hà ( Trưởng khoa dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nắn chỉnh răng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Dinh Dưỡng, Nắn chỉnh răng

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0