Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Đức Hậu (trưởng phòng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : phòng chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Ung bướu, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0