Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Anh Tuấn (PGĐ trung tâm Tiền lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Viêm gan và tiêu hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0