Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0