Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Quốc Hưng (GĐ BV Da liễu Hà Nội)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0