Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Đại Bình (Nguyên PGĐ BV K)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1957

Kinh nghiệm : 37 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0