Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths. Lê Huyền Trang (Điều dưỡng trưởng khoa Miễn dịch-dị ứng-khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Miễn dịch - Dị ứng - Khớp

Chuyên khoa : Dị ứng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0