Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS. Kiều Thanh Bình

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Đình Hoàng

  5

 • Vũ Hải Đăng

  5

 • Lê Văn Khánh

  5

 • trần thanh thạnh

  5

 • trần thanh thạnh

  5

 • Thanh Tuấn

  5

 • Quang Sơn

  5

 • Quang Sơn

  5

 • Nguyễn Thanh Phương

  5

 • Nguyen Quang Khai

  5