Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Hoàng Lam Dương (Trưởng phòng Quản lý chất lượng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phòng quản lý chất lượng

Chuyên khoa : Da liễu, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0