Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Hà Phan Hải An (trưởng khoa Thận lọc máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận lọc máu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thận và lọc máu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0