Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Đoàn Quốc Hưng (P. Trưởng khoa Phẫu thuật Tim)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tim mạch

Chuyên khoa : Ung bướu, Phổi hô hấp, Tâm lý, Phẫu thuật tim mạch

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0