Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội Khoa Điều Trị Bệnh Da Nam Giới

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 47 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0