Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Vũ Văn Khoa (phó khoa Khám Xương)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0