Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1 Võ Đình Thiện

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Bệnh Lao

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Năm sinh/Thành lập : 1988

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Việt Anh

    5