Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Ngọc Sơn

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Nắn chỉnh răng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Vũ Hiếu

    5

  • Phạm Vũ Hiếu

    5