Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Văn Vĩ (Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0