Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Nguyễn Thùy Linh (phó khoa Dinh dưỡng - Tiết chế)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị thanh hương

  5

 • Đỗ Hồng Minh

  5

 • Nguyễn Bích nguyễn

  5

 • Phạm Anh Xuân

  5

 • Phạm Anh Xuân

  5

 • Võ Thị kim anh

  5

 • Trần Mạnh Hưng

  5