Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

GS.TS.BSCK2. Mai Trọng Khoa (PGĐ BV Bạch Mai - GĐ đv Gien - Tế bào gốc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1957

Kinh nghiệm : 38 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0