Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hoàng Thị Thanh Thuỷ (phó khoa Dinh Dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi đồng 1

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0