Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh (GĐ. Bệnh Viện Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Hiếm muộn, Dinh Dưỡng, Cơ - Xương - Khớp, Nam khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0