Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Bùi Thị Kim Nhung (Phó phòng điều dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều dưỡng

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0